Jag hoppas att Du vill följa med ut i den mellannorrländska naturen. Till stor del består den av barrskog med både berg och dalar. Här finns också kusten med Bottenhavet, liksom de stora älvarna. Sjöar och tjärnar samt många myrar och mindre vattendrag gör landskapet till en spännande och intressant bekantskap. All omväxling gör också att man alltid kan hitta något nytt och oftast inte känner behov av att ge sig iväg till fjärran länder. Även om det också naturligtvis kan vara lockande.  Vi lever i ett slags symbios, jag och min närnatur. Den ger mig avkoppling och tillsammans med sina invånare ger den mig både upplevelser och spänning. Att försöka ta med mig en del av den hem gör jag med hjälp av bilder. Jag vill ju gärna dela med mig av mina intryck och hoppas att andra kan få samma glädje av dem. Då kan jag kanske ge något tillbaka till naturen och bidra till att den bevaras för framtida generationer. Av detta kan man dra den korrekta slutsatsen att mitt bildskapande sker mestadels i hemmamarkena. Digitalt, både som stillbilder och rörligt.
Outsidepix Bilder från skog och mark
* Stig Carlsson, Nygatan 91, 861 33 Timrå * tel.: 070 3129062 *
Start Våra tjänster Fotoalbum Naturfilmer Naturfotoblogg Naturskyddsföreningen Timrå-Nio mil kust
Sångsvan